Изберете страница

Editorial

Скъпи читатели,

Днес ще поговорим за управлението на идеите – как да оптимизираме работните си процеси и по този начин да генерираме икономии на разходите. Ще си говорим за Вашата роля това да се случи и за Вас – движеща сила зад тази промяна.

Моля, посрещнете нашия гост-редактор, Олга Гулкова, Директор управление на процесите и ефективността и Ръководител на проекта за управление на идеите, която ще сподели с нас какво мисли за оптимизиране на бизнес процесите и каква е целта на самия проект.

В нашата нова секция Did you know?, ще ви разкажем как една малка идея се превърна в голямо постижение – да поздравим футболния ни шампион за първото им място.

Десислава Михова,
Мениджър вътрешни комуникации

Guest Editor’s Corner

Трябва ли да правим избор дали да бъдем дигитални или не? Дали банковата индустрия има някакви аргументи да живее както преди 100 години, изпълнявайки рутинни операции по прехвърляне на парични средства от вложителите към кредитополучателите и обратно? Клиентите вече не са същите, те се променят. Те живеят със скоростта на непрекъснато променящия се свят, където банковите услуги сами по себе си, вече не са лукс, а ежедневие. Скоростта на услугите, отдалеченият достъп, наличността 24 часа в денонощието са абсолютно задължителни. За да могат да отговарят на тези високи очаквания, банките трябва непрекъснато да са готови да адаптират и подобряват своите продукти, услуги и процеси, като се започне от тяхната продажба, до начина на тяхното изпълнение.

За да стимулираме печеливш и устойчив растеж, ние, както и останалите банки и финансовите институции, трябва проактивно да търсим добавена стойност, да се избегнем ненужните разходи и да реинвестираме тези спестявания в инициативи, водещи до растеж, устойчивост и нарастваща конкурентоспособност.
Такива дейности не са просто сценарий и трябва да бъдат част организационната ни култура. Това е урок, който другите индустрии са си научили добре.

Guest Editor’s Corner

Трябва ли да правим избор дали да бъдем дигитални или не? Дали банковата индустрия има някакви аргументи да живее както преди 100 години, изпълнявайки рутинни операции по прехвърляне на парични средства от вложителите към кредитополучателите и обратно? Клиентите вече не са същите, те се променят. Те живеят със скоростта на непрекъснато променящия се свят, където банковите услуги сами по себе си, вече не са лукс, а ежедневие. Скоростта на услугите, отдалеченият достъп, наличността 24 часа в денонощието са абсолютно задължителни. За да могат да отговарят на тези високи очаквания, банките трябва непрекъснато да са готови да адаптират и подобряват своите продукти, услуги и процеси, като се започне от тяхната продажба, до начина на тяхното изпълнение.

За да стимулираме печеливш и устойчив растеж, ние, както и останалите банки и финансовите институции, трябва проактивно да търсим добавена стойност, да се избегнем ненужните разходи и да реинвестираме тези спестявания в инициативи, водещи до растеж, устойчивост и нарастваща конкурентоспособност.
Такива дейности не са просто сценарий и трябва да бъдат част организационната ни култура. Това е урок, който другите индустрии са си научили добре.

Трябва да дадем възможност на организацията ни да развива стратегиите си за растеж и да взема под внимание следните дейности: поддържане на цялостен подход, обвързване на намаляването на разходите с инвестиционните решения, приемане на дигитален, гъвкав модел на работа в ежедневната ни дейност.

Банките нямат нито момент за губене. TBI, като банка с много голяма клиентска база и огромен брой получавани заявки, може да постигне значителни резултати с буквално всяка една стъпка към промяна. Ние трябва да възприемем напълно различен подход по стратегическо оптимизиране на процесите и намаляването на разходите, за да възвърнем рентабилността си. Какво трябва да бъде взето под внимание?

Различното мислене. Трябва да поставим под въпрос всички работни процеси и разходи, за да бъдем сигурни, че те подкрепят общата ни бизнес стратегия и да приведем организацията ни в съответствие с новите оперативни модели.

Да инвестираме, за да спестим. За да подкрепим растежа си, трябва стратегически да инвестираме в добрите идеи. Например, инвестирането в нововъзникващи технологии, свързани с обработка на данни и усъвършенствани анализи, може да доведе до повишено предлагане от наша страна и съответния растеж, както и до улесни дейността ни и да доведе до намаляване на разходите.

Фокус върху талантите. В процеса на редизайн на нашата организация, трябва да помислим за приобщаването към екипа ни. Тези, на които най-много се доверяваме, сте ВИЕ – творческите умове на TBI. Тъй като никой не знае по-добре от ВАС как да оптимизира работните процеси и да генерира стойност от намаляване на разходите – ВИЕ, хората, които отлично познават нашия бизнес от различни гледни точки.

Олга Гулкова, 
Директор управление на процесите и ефективността
Ръководител на проекта за управление на идеите

Олга Гулкова, 
Директор управление на процесите и ефективността
Ръководител на проекта за управление на идеите

MEET & GREET

“Добрата идея няма цена”

Днес ще разговаряме с Олег Бугаенко, който след повече от 20 години опит в банковия сектор, се присъедини към TBI Bank като Ръководител направление Управление на финансовите процеси и ефективността в дирекция Финанси. Той беше сред първите, които участваха в разработването на проекта за управление на идеите.

1. Каква е основната роля на твоята функция?

Аз отговарям за оптимизирането на оперативните процеси и политики във финансовия отдел. Моите колеги се свързват с мен, ако се нуждаят от някаква подкрепа при изпълнение на своите задължения.

MEET & GREET

“Добрата идея няма цена”

Днес ние говорим с Олег Бугаенко, който след повече от 20 години опит в банковия сектор, се присъедини към TBI Bank като Ръководител направление Управление на финансовите процеси и ефективността в дирекция Финанси. Той беше сред първите, които участваха в разработването на проекта за управление на идеите.

1. Каква е основната роля на твоята функция?
Аз отговарям за оптимизирането на оперативните процеси и политики във финансовия отдел. Моите колеги се свързват с мен, ако се нуждаят от някаква подкрепа при изпълнение на своите задължения.

2. Как се роди идеята за управление на идеите?
Установихме, че се нуждаем от процес по събиране и развиване на нови идеи за решаването на съществуващи проблеми и откриване на нови възможности, и искахме да дадем възможност на всички служители да бъдат включени в това. Това е крайъгълният камък на управлението на процесите, най-ранната фаза на всяко ново развитие, където идеите се събират от компанията, оценяват се и се вземат под внимание в плана ни за развитие. Управлението на тези идеи означава създаването на база от идеи, в която можем да идентифицираме тези, които са  новаторски, да преразгледаме дадени процеси, да ги оценим и да вземем стратегически решения за тези, които искаме да придвижим напред. След това можем да ги разработим в детайли и да ги приложим на практика.

3. Какво означава ефективно управление на идеите?
Ефективното управление на идеите означава да направим така, че за целия екип – за всички Вас, да е възможно най-лесно да допринасяте за бъдещето на нашата организация.

4. Има ли лоша идея или всички идеи са добри?
Няма лоша идея, тъй като във всяка идея може да се открие малко зрънце, което да се посее. Всички идеи са добре дошли и ще бъдат справедливо разглеждани при пълна прозрачност.

5. Каква е най-страхотната идея за живота ти, която все още не си реализирал?
Винаги съм искал да стана президент на Руската федерация. Но или нямам достатъчно време, или не е подходящия момент. Но аз съм човек, който никога не се отказва от мечтите си, така че рано или късно ще го направя!

IN FOCUS

Имаш идея? Започни промяната, моделирай бъдещето, улесни процесите!

Смятате ли, че имате идея, която би била полезна за нашата организация?
Кой друг има по-добра представа как да оптимизира работните процеси и да генерира стойност от намаляването на разходите, отколкото вие - творческите умове на TBI, хората, които отлично познават работната ни среда от различни гледни точки? Вие имате възможността да бъдете движещата сила на промяна, която ще доведе до оптимизиране на работните процеси. Споделете с нас Вашата идея и как според Вас можем да я реализираме, ние ще я разгледаме и ще доразвием заедно с вас. И ... ще НАГРАДИМ успешно реализираните идеи.

Основни принципи
В TBI Bank насърчаваме проактивната култура, политиката на "отворени врати" и двупосочната комуникация в рамките на цялата организация. За нас почтеността, високите професионални стандарти и личната ангажираност на всяко едно ниво в структурата на Банката, са задължителни. Вие имате възможността и правомощията да ръководите промяната. Всеки процес трябва да бъде максимално прозрачен и да следва подходът "Да го направим по-лесен". Вие, инициаторите на идеи, ще участвате в целия процес на управление на предложените промени - от генерирането на самата идея до нейното изпълнение.

INSIDER

Процесът по управление на идеите – как работи

Това наистина е много лесно, но първо трябва добре да сте обмислили идеята си. Вие, инициаторът на идеята, ще можете да направите предложението си в Интранет - посочвайки кой отдел / звено касае предложението ви, кратко описание на текущия процес / ситуация / текущ проблем, описание на предложението/решението, както и някаква ориентировъчна оценка на ефекта от оптимизацията. След това, Управление на процесите и ефективността ще анализира засегнатите процеси, обхвата, участниците и ще изпрати предложението с коментари до всички участници, както и до отделите ИТ и Финанси. След получаване на обратна връзка, Екипът по управлението на идеи ще одобрява начина им на изпълнение, отговорното лице и индикатори за представяне, или ще отхвърля предложението. Избраните идеи се изпълняват в съответствие с нашите вътрешни правила. Отговорните лица участват в изпълнението на одобрената идея в рамките на съответни условия. Участващите отдели, както и инициатора на идеята подкрепят изпълнението й. Самият инициатор на идеята участва в цялостния процес на изпълнение, посвещавайки времето, компетенциите и усилията си. Ако имате някакви въпроси, моля, моля отправяйте ги ТУК.

FOR YOU

Възнаградете себе си или вашият екип

Споделете вашата идея с нас, ние ще я оценим и заедно ще я доразвием. Процесът на управление на идеите ще бъде напълно прозрачен, публичен и максимално опростен. Всички идеи ще бъдат еднакво третирани и оценявани. След успешното им изпълнение, инициаторът и отговорният отдел ще бъдат възнаградени с 30% от месечните / годишните ефекти за автора, 20% от месечните / годишните ефекти за екипа по внедряване на идеята.
Бонусът ще може да бъде получен под формата на подарък или тийм билдинг.
Помислете, генерирайте идеи и възнаградете себе си или вашия екип!

DID YOU KNOW?

Футболните шампиони: да превърнеш малката идея в голяма реалност

Заедно с подробна обратна връзка за първия брой на новия бюлетин, ние получихме интересна идея от нашия нов офис в Димитровград – тя дойде от Радослав Пепелянков, с желание да създадем футболен отбор на TBI Bank, за да участваме в турнири на малки вратички. Тези турнири се организират на тримесечна база от общината и са много популярни в региона, отразяват се в местната преса и официалния уеб сайт на общината.

След като оценихме ползите от осъществяването на тази идея, видяхме, че тя напълно съответства на маркетинговата ни кампания "Бъди активен”...

Did You Know?

Футболните шампиони: да превърнеш малката идея в голяма реалност

Заедно с подробна обратна връзка за първия брой на новия бюлетин, ние получихме интересна идея от нашия нов офис в Димитровград – тя дойде от Радослав Пепелянков, с желание да създадем футболен отбор на TBI Bank, за да участваме в турнири на малки вратички. Тези турнири се организират на тримесечна база от общината и са много популярни в региона, отразяват се в местната преса и официалния уеб сайт на общината.

След като оценихме ползите от осъществяването на тази идея, видяхме, че тя напълно съответства на маркетинговата ни кампания "Бъди активен”; позиционира ни по-добре в югоизточния регион, който представляваме с офиси в Хасково и Димитровград; съвпада с пикови сезони защото се организира около Коледа, Великден, празниците на града; подсилва посланията ни, че сме организация, в която активният и здравословен начин на живот на нашите служители има значение;  насърчава екипния дух, което е основна наша ценност; добър пример е за останалите - добрите инициативи са заразни, други градове могат да последват; показва различно мислене - всяко проактивно положително поведение трябва да бъде насърчено; не изисква допълнителни такси за участие.

Инициаторът на тази чудесна идея, Радослав, стана ръководител на проекта и капитан и просто го направи - бързо сформира екип от доброволци. Единственото нещо, от което момчетата се нуждаеха, бяха брандирани футболни екипи. И, разбира се, стремеж към победа. И това се случи – вече можем да поздравим шампиона на турнира, отбора на TBI Bank (3:0 срещу главния им конкурент). Друг трофей, който момчета безапелационно отнесоха, бе този за най-добър вратар – отново Радослав. Добра игра, момчета! Продължавайте така! Прочетете повече за шампионите в местната ПРЕСА.

EAGER TO LEARN

2017 – годината на оптимизиране на разходите

от  Хенри Вайсблъд, Global banking and financial review

През 2016 г. голям брой банки обявиха намеренията си да намалят разходите си. 2017 се очаква да поддържа подобна, ако не и по-силна тенденция, като фокусът продължава да бъде върху намаляването на разходите. Много от банките са в търсене на технологии, които да им помогнат да постигнат тази цел. Научете повече ТУК.

QUOTE OF THE DAY

“Трябва да тичаш с всички сили, за да останеш на едно място, а за да стигнеш до някъде, трябва да бягаш поне два пъти по-бързо!”
Алиса в Страната на чудесата (цитирана от Олга Гулкова)

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете следващия ни ГОСТ-РЕДАКТОР, споделете ни какъв е вашия ТАЛАНТ или ХОБИ, любим ваш ЦИТАТ, или просто ни споделете какво мислите за TBI {Inside}.

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете следващия ни ГОСТ-РЕДАКТОР, споделете ни какъв е вашия ТАЛАНТ или ХОБИ, любим ваш ЦИТАТ, или просто ни споделете какво мислите за TBI {Inside}.

Powered by: Internal Developments