Изберете страница

Editorial

Уважаеми читатели,

Темата на днешния брой е операционният риск.

Моля, посрещнете нашия гост-редактор, Магдалена Батинкова, Риск директор „Управление на риска на предприятието“ и „Нормативна база и съответствие“, която ще ни каже повече що е операционен риск, как докладването на наличието на операционен риск  ще направи нашият работен процес по-ефективен и улеснен, нужно ли е да се страхуваме да докладваме идентифицирани операционни събития и как да го направим.

Ще се срещнем и с Ралица Ангелова, Ръководител Направление “ Операционен риск „, която сподели с нас повече за начина, по който се управлява операционния риск в TBI Bank и колко рисков човек е в живота.

В нашата рубрика „Знаете ли, че? “ имаме гост, който споделя с нас как рискувайки в дълбоки води, открива нови хоризонти пред себе си, благодарение на новата си страст –  подводното гмуркане.

Искате ли да станете наш следващ гост редактор или просто искате да споделите вашето хоби с нас? Пишете ни!

Десислава Михова,
Мениджър вътрешни комуникации

Guest Editor’s Corner

Операционният риск представлява вероятността от възникване на загуба, поради неправилно конструирани или погрешно изпълнени бизнес процеси, човешки грешки, некоректна работа на системите или загуби, дължащи се на външната среда, включително и на правен риск. Правният риск включва, но не се ограничава само до: експозиция по глоби, санкции или обезщетения за вреди, в резултат на действия на надзорни органи или с произход от правен спор.

Операционният риск се приема през последните години като нещо, което трябва да бъде активно измервано и управлявано от една компания, за да се постигнат целите на заинтересованите страни, включително акционери, клиенти и мениджмънт, но най-вече да ни помогне по-добре да организираме работните си процеси и дейности.

Някои примери за операционен риск в банковата дейност са възникването на следните операционни събития: неупълномощени или неправилни транзакции / плащания, измами с потребителски кредит, измама с фалшиви документи на клиентите, паричен дефицит, неправилно идентифициране на клиента, неразрешено кредитиране, когато кредитополучателят пренебрегва правилата, търговецът участва в търговска дейност извън границите на разрешението, вреди, причинени от природни бедствия, бури, силен дъжд / сняг, прекъсвания на системите,  злоумишлени действия на трети лица и т. н.

Guest Editor’s Corner

Операционният риск представлява вероятността от възникване на загуба, поради неправилно конструирани или погрешно изпълнени бизнес процеси, човешки грешки, некоректна работа на системите или загуби, дължащи се на външната среда, включително и на правен риск. Правният риск включва, но не се ограничава само до: експозиция по глоби, санкции или обезщетения за вреди, в резултат на действия на надзорни органи или с произход от правен спор.

Операционният риск се приема през последните години като нещо, което трябва да бъде активно измервано и управлявано от една компания, за да се постигнат целите на заинтересованите страни, включително акционери, клиенти и мениджмънт, но най-вече да ни помогне по-добре да организираме работните си процеси и дейности.

Някои примери за операционен риск в банковата дейност са възникването на следните операционни събития: неупълномощени или неправилни транзакции / плащания, измами с потребителски кредит, измама с фалшиви документи на клиентите, паричен дефицит, неправилно идентифициране на клиента, неразрешено кредитиране, когато кредитополучателят пренебрегва правилата, търговецът участва в търговска дейност извън границите на разрешението, вреди, причинени от природни бедствия, бури, силен дъжд / сняг, прекъсвания на системите,  злоумишлени действия на трети лица и т. н.

Нашият отдел непрекъснато усъвършенства процеса по управление измерването на риска и сме винаги на разположение – било то, за да ви помогнем да идентифицирате операционните събития, да ги регистрирате в платформата за докладване на операционни събития, намираща се във вътрешния портал – „Help desk“, или да организирате за вашия екип обучение за това що е операционен риск, как да го докладваме, както и съдействие при изготвянето на ежегодния процес по самооценка на вашите вътрешни процеси.

Магдалена Батинкова,
Риск директор „Управление на риска на предприятието“ и „Нормативна база и съответствие“

Магдалена Батинкова,
Риск директор „Управление на риска на предприятието“ и „Нормативна база и съответствие“

MEET & GREET

„Корпоративното управление е лепилото, което държи една организация заедно в преследването на нейните цели, а управлението на риска осигурява устойчивостта й“ (Кевин Найт)

Днес разговаряме с Ралица Ангелова, която се присъедини към TBI Bank през февруари 2017 г., като ръководител направление „Операционен риск“, Отдел „Управление на риска в предприятията“, след повече от 8 години опит в областта на риска в банковия сектор. Тя ще ни разкаже повече за начина, по който се управлява операционния риск в TBI Bank.

Какво те накара да избереш именно това направление – операционен риск?

Очарованието на този тип работа е да имаш пряк контакт с колегите и да ги подпомагаш при решаването на техните проблеми, свързани с възникнали операционни събития  и съответно предприемането на превантивни мерки и решения за редуциране възникването им. Друга моя страст са статистическите анализи, подготовката на вътрешния анализ на капиталовата адекватност и стрес тест анализите.

Колко рисков човек си в ежедневието?

Ако планирате да скачате с парашут или да вкарате ръката си в устата на бик, вероятно сте разбрали, че това може да е опасно. Но ние рядко обмисляме рисковете в нашите ежедневни дейности, най-вече защото ги правим несъзнателно. В моят случай, наистина се радвам на всичко, свързано с риска, като част от моето ежедневие е воденето на лекции като хоноруван преподавател към БАН и воденето на  курсове в сферата на риска и финансовите анализи. Рискът е моето амплоа.

MEET & GREET

„Корпоративното управление е лепилото, което държи една организация заедно в преследването на нейните цели, а управлението на риска осигурява устойчивостта й“ (Кевин Найт)

Днес разговаряме с Ралица Ангелова, която се присъедини към TBI Bank през февруари 2017 г., като ръководител направление „Операционен риск“, Отдел „Управление на риска в предприятията“, след повече от 8 години опит в областта на риска в банковия сектор. Тя ще ни разкаже повече за начина, по който се управлява операционния риск в TBI Bank.

Какво те накара да избереш именно това направление – операционен риск?

Очарованието на този тип работа е да имаш пряк контакт с колегите и да ги подпомагаш при решаването на техните проблеми, свързани с възникнали операционни събития  и съответно предприемането на превантивни мерки и решения за редуциране възникването им. Друга моя страст са статистическите анализи, подготовката на вътрешния анализ на капиталовата адекватност и стрес тест анализите.

 Как управляваме операционния риск в TBI Bank?

TBI Bank приема изцяло принципите, свързани с управлението на операционния риск в съответствие с регламентите на ЕС. Работим върху създаването на ефективни процеси за идентифициране, управление, мониторинг и докладване на операционните рискове, на които можем да бъдем изложени, и за създаване на адекватни механизми за вътрешен контрол. Основните процеси на управление на операционния риск са идентификация, оценка, анализ и редуциране на риска. Отдел „Управление на риска на предприятието“ представя ежемесечно на Управителния съвет и на Риск комитета доклад за операционния риск, включващ анализи и конкретни мерки, които да бъдат предприети. Ръководството на Банката е изцяло ангажирано с предприемането на действия и постоянни усилия за предотвратяване или смекчаване на операционните рискове.

Колко рисков човек си в ежедневието?

Ако планирате да скачате с парашут или да вкарате ръката си в устата на бик, вероятно сте разбрали, че това може да е опасно. Но ние рядко обмисляме рисковете в нашите ежедневни дейности, най-вече защото ги правим несъзнателно. В моят случай, наистина се радвам на всичко, свързано с риска, като част от моето ежедневие е воденето на лекции като хоноруван преподавател към БАН и воденето на  курсове в сферата на риска и финансовите анализи. Рискът е моето амплоа.

IN FOCUS

Няма погрешно докладване за възникнали операционни събития

Нужно ли е да се страхуваме да докладваме операционни събития?

Отговорът определено е НЕ! Много хора смятат, че докладването на операционните събития ще доведе до негативни последици за тях, което въобще не е така. Напротив, по този начин вие ще допринесете за гладкото функциониране на нашия бизнес. Няма погрешно съобщаване за възникнали операционни събития - ръководителите на отдели със съдействието на отдел "Управление на риска на предприятието" когато е необходимо, ще установят дали докладваното събитие е операционен риск или не - всичко, което трябва да направите, е да съобщите за това!

Има ли някои законови изисквания или регламенти за нас, които да ни задължават да докладваме операционни събития?

Докладването на операционния риск е изискване на Централните банки и някои от Регламентите на ЕС. Един от компонентите на вътрешният анализ на капиталовата адекватност е точно вътрешно докладваните операционни събития. Месечно Отдел „Управление на риска на предприятието“ подготвя доклад по отношение на операционния риск и го представя пред Управителния Съвет и Риск комитета.

Предотвратяването и преодоляването на операционния риск е отговорност на всички нас, а не на отделен отдел. Вашият личен принос наистина има значение.

INSIDER

Къде и кога трябва да бъдат регистрирани операционните събития?

Банката създаде вътрешна платформа за регистриране на операционни събития във вътрешния ни портал - Help Desk, до която има достъп всеки ръководител на отдел. Операционните събития е необходимо да бъдат докладвани в системата от ръководителите на отдели ежедневно, при тяхното идентифициране.

Какво да направите? Информирайте ръководителя си за всички случаи, за които смятате, че са свързани с операционен риск. Също така, можете и да информирате и директно Отдел "Управление на риска на предприятието" ТУК.

Нашият отдел би могъл да съдейства при регистрацията на операционните събития в системата и в тази връзка планира организирането на обучения що е операционен риск и как да докладваме възникнали операционни събития.

FOR YOU

Как отчитането на операционни събития прави вашият работен процес по-лесен?

С докладването на операционните събития, вие допринасяте за подобряване на ежедневната оперативна работа и улеснявате работния процес, като помагате на Банката да идентифицира, анализира и предприема мерки за ограничаване възникването на операционни събития, да променя процеса, да го направи по-ефективен и по-лесен за изпълнението на вашите задължения. След като идентифицирате операционно събитие и го съобщите на вашия ръководител, ще се предприемат мерки и действия за предотвратяване възникването на операционни събития или смекчаване на финансовия ефект от тях.

DID YOU KNOW?

"Рискуването в дълбоки води, разкрива един вълнуващ нов свят", казва Магдалена Батинкова

Когато се включих в курса, гмуркането изглеждаше като голямо приключение, но дали след това ще ви се прииска да потопите главата си под водата и да вдишате. Честно? Когато започнете курса по гмуркане, може да нямате представа какво точно ви предстои. Ролята на инструкторите е да ви начертаят много ясна картина за това, какви стъпки за безопасност трябва да овладеете, преди да ви бъде позволено да се впуснете в дълбините било то на море, езеро или близка река...

Did You Know?

"Рискуването в дълбоки води, разкрива един вълнуващ нов свят", казва Магдалена Батинкова

Когато се включих в курса, гмуркането изглеждаше като голямо приключение, но дали след това ще ви се прииска да потопите главата си под водата и да вдишате. Честно? Когато започнете курса по гмуркане, може да нямате представа какво точно ви предстои. След това, ролята на инструкторите е да ви начертаят много ясна картина за това, какви стъпки за безопасност трябва да овладеете, преди да ви бъде позволено да се впуснете в дълбините било то на море, езеро или близка река. Курсовете по гмуркате се преподават стъпка по стъпка. Съвсем нормално е докато си под водата, да забравиш придобитите умения, жестикулирането и останалите инструкции, които си получил. Самото гмуркане отнема малко време докато се свикне - но си заслужава усилията! Някои гмуркачи са сякаш родени такива. Те просто го правят от раз! Тези "родени" гмуркачи обаче са по-скоро изключение, отколкото правило. За повечето нови гмуркачи като мен, първото гмуркане е малко странно. Но аз бях много търпелива, следвах стриктно инструкциите по време на тренировките и прекарвах достатъчно време под водата.

И чудото се случи ... пред мен се разкри един вълнуващ нов свят, който ме остави без дъх. Опитайте и вие!

 

EAGER TO LEARN

Топ 10 операционни рискове за 2017

публикувано от Risk.net

Финансовите институции се сблъскват с редица операционни предизвикателства през 2017 г. В тази статия ще научите повече за  Топ 10 операционните рискове за 2017 г. според различни специалисти в областта на риска. Научете повече ТУК.

QUOTE OF THE DAY

“Възможността и риска, винаги вървят ръка за ръка” - Димитрина Иванова, Експерт в Отдел "Управление на риска в предприятието".

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете нашия следващ ГОСТ РЕДАКТОР, разкажете ни за вашия ТАЛАНТ или ХОБИ, или просто ни споделете какво мислите за TBI {Inside}.

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете нашия следващ ГОСТ РЕДАКТОР, разкажете ни за вашия ТАЛАНТ или ХОБИ, или просто ни споделете какво мислите за TBI {Inside}.