Изберете страница

Editorial

Скъпи читатели,

Днес ще разговаряме с нашия гост редактор Поля Статкова, Ръководител Отдел „Вътрешен одит”, която ще ни разкаже повече какво представлява одитирането и защо функцията вътрешен одит е от съществено значение и има незаменима роля за нашата организация.

Ще ви срещнем с одитния ни екип, за да научим повече какви са обичайните стъпки на всеки одит. Те ще споделят с нас защо не трябва да имаме опасения в един одит и как можем да го подпомогнем. Ще получим и повече яснота за това как одита ни помага и какво следва след извършването му. А за най-любопитните от вас ще споделим кой одитира нашия одиторски екип.

Ще научите повече за това как 4finance продължава да подобрява корпоративната структура на управление и какво беше обсъждано на неотдавнашната среща с Марк Рудок, Изпълнителният директор на Групата, която беше пряко излъчена във всички 17 страни. Ще ви разкажем отново, този път чрез медиите, и за нашата дигитална трансформация.

В продължение на вътрешната ни кампания за здравословен и активен начин на живот „Бъдете активни“, ще отправим към вас ново предизвикателство – приемете го и споделете с нас как се чувствате след тази промяна!

Десислава Михова,
Мениджър вътрешни комуникации

Guest Editor’s Corner

Функцията на вътрешния одит е както позната, така и в същото време непозната

Вашето познаване за тази функция зависи основно от това доколко сте си взаимодействали с нея. За тези от вас, които не ни познават, ще кажем, че целта на одита е да извършва преглед на работните процеси и да оценява дали те са установени по начин, който осигурява ефективното функциониране на бизнеса и в същото време контролира дали Банката е в съответствие със законодателството и е защитена от загуби.

Може би това звучи малко претенциозно и предполагам отегчително, но всъщност вътрешния одит е нещо много полезно защото дава насоки относно засилването на вътрешните контроли и проактивно промотира най-добрите практики, адресирайки към мениджмънта съществуващите основни слабости в различните бизнес сегменти и изисква предприемането на оздравителни мерки. Функцията вътрешен одит има съществена роля в това да дава увереност на ръководството, че цялостната рамка  на управление, включително управлението на риска и вътрешно-контролната рамка, са ефективни…

 

Guest Editor’s Corner

Функцията на вътрешния одит е както позната, така и в същото време непозната.

Вашето познаване за тази функция зависи основно от това доколко сте си взаимодействали с нея. За тези от вас, които не ни познават, ще кажем, че целта на одита е да извършва преглед на работните процеси и да оценява дали те са установени по начин, който осигурява ефективното функциониране на бизнеса и в същото време контролира дали Банката е в съответствие със законодателството и е защитена от загуби.

Може би това звучи малко претенциозно и предполагам отегчително, но всъщност вътрешния одит е нещо много полезно защото дава насоки относно засилването на вътрешните контроли и проактивно промотира най-добрите практики, адресирайки към мениджмънта съществуващите основни слабости в различните бизнес сегменти и изисква предприемането на оздравителни мерки. Функцията вътрешен одит има съществена роля в това да дава увереност на ръководството, че цялостната рамка  на управление, включително управлението на риска и вътрешно-контролната рамка, са ефективни.

Може да се запитате „само одит ли правите“? Нека се опитам да поясня всъщност какво включва „само одит“.  Накратко, за да извърши вътрешен одит, одитора трябва да навлезе сериозно в сфера, която може да не познава в детайли, да я проучи за кратко време, така че да може да установи потенциалните слабости и да отправи адекватни препоръки към оперативните мениджъри, чиято работа е само в тази конкретна област. Така че това включва „само одит“.

Поля Статкова, Ръководител вътрешен одит

Поля Статкова,
Ръководител вътрешен одит

TOP FLOOR

4finance продължава да подобрява корпоративната структура на управление

4 октомври 2017 г. Финансовата група 4finance, част от която сме и ние, обяви назначаването на нов председател, както и промени в структурата на комитета на надзорния съвет. Ладо Гурдгенидзе е назначен за председател на надзорния съвет на групата, който поема ролята от Ник Джордан. Ник остава член на управителния съвет и се съгласи да председателства комисията по активи и пасиви – един от двата нови комитета на Надзорния съвет, създадени този месец.

Ладо Гургенидзе, председател на надзорния съвет, коментира:
„Допълнителните отговорности, произтичащи от тези промени, отразяват това, което се очаква от една финансова институция от световна класа, каквато се стремим да бъдем. Надзорният съвет ще работи усилено, за да осигури правилната подкрепа, насоки и стратегически надзор на компанията, тъй като се стремим 4finance да постигне следващо ниво на развитие.“

Марк Рудок, изпълнителен директор на 4finance, коментира:
„Създаването на рамка за корпоративно управление от световна класа и укрепването на ролята на нашия Надзорен съвет са важни елементи при полагането на основите за бъдещето на 4finance. Приносът на Ладо в постигането на това е добре дошъл.“

Също така, на 5 октомври в централата на 4finance се проведе среща с Марк Рудок и други представители на изпълнителния комитет, с пряко излъчване в 17те държави на групата. Марк Рудок направи ретроспекция на последните 90 дни, откакто пое позицията на изпълнителен директор. Той представи новата мисия, визия и стратегия на Групата. Той също така говори за оперативния модел на работа, поставяйки 6-месечния фокус. Ключовите глобални функции представиха и своите краткосрочни приоритети. Основните ни предизвикателства ще бъдат:
• Непрекъснато подобряване и постигане на бързите резултати
• Приоритизиране, фокусиране и изпълнение
• Насърчаване на вътрешния опит и най-добрите практики
• Повишаване скоростта на обратната връзка
TBI Bank беше представена от нашия главен изпълнителен директор на TBIF Financial Services, Петр Барън, който направи преглед на нашите текущи проекти и инициативи, както и на бъдещити ни планове и приоритети.

„Днес Марк сподели по-нататъшни планове на нашата група, в които TBI Bank ще играе ключова роля и всички ние трябва да сме в състояние да отговорим на предизвикателствата. Системите, продуктите и данните ни трябва да бъдат на световно ниво. Кредитирането продължава да бъде сърцевината на нашия бизнес, но повече като плъгин услуга. За разлика от много други компании, ние имаме огромен шанс да минем на следващото стъпало в нашата индустрия наравно с малкото други подобни организации, като същевременно не забравяме да се съсредоточим върху нашия успешен бизнес.” коментира Петър Барон.

Прочети повече ТУК.

MEET & GREET

Кой одитира Одита?

Днес разговаряме с нежната половина от одитния екип на TBI Bank – Поли, Лили и Ирена. Те ще ни дадат по-добро разбиране за това какви са обичайните стъпки на всеки одит, ще ни дадат някои основателни причини защо не трябва да се страхуваме от процеса на одита и как можем да го подпомогнем, ще ни дадат повече яснота за това как одитът ни помага, какво следва след извършването на одита и за най-любопитния от вас – кой одитира одитния екип.

  1. Как обикновено протича одитния процесът и какви са обичайните стъпки?

Изпращаме уведомление до съответните звена (изключва се офисната мрежа) с покана за първоначална среща и искане за съответни документи и данни, за да започне одитният преглед. За по-добро разбиране на одитирания процес, провеждаме интервюта с ключовите участници. След това по време на така наречената „тестова“ фаза, чрез различни техники, дейността се анализира и оценява, преценя се дали тя отговаря на установените разпоредби и дали правилата са достатъчни и ефективни. Въз основа на резултатите, одитът може да формулира забележки, ако има такива, и да ги обсъди с одитираните лица. Първоначален одитен доклад се съставя и съгласува с одитираните лица, за да предложат коригиращи мерки и крайни срокове и по този начин се финализира доклада. Окончателният одитен доклад се представя на управителния съвет за одобрение и след това се изпраща на одитираните…

 

MEET & GREET

Кой одитира Одита?

Днес разговаряме с нежната половина от одитния екип на TBI Bank – Поли, Лили и Ирена. Те ще ни дадат по-добро разбиране за това какви са обичайните стъпки на всеки одит, ще ни дадат някои основателни причини защо не трябва да се страхуваме от процеса на одита и как можем да го подпомогнем, ще ни дадат повече яснота за това как одитът ни помага, какво следва след извършването на одита и за най-любопитния от вас – кой одитира одитния екип.

1. Как обикновено протича одитния процесът и какви са обичайните стъпки?

Изпращаме уведомление до съответните звена (изключва се офисната мрежа) с покана за първоначална среща и искане за съответни документи и данни, за да започне одитният преглед. За по-добро разбиране на одитирания процес, провеждаме интервюта с ключовите участници. След това по време на така наречената „тестова“ фаза, чрез различни техники, дейността се анализира и оценява, преценя се дали тя отговаря на установените разпоредби и дали правилата са достатъчни и ефективни. Въз основа на резултатите, одитът може да формулира забележки, ако има такива, и да ги обсъди с одитираните лица. Първоначален одитен доклад се съставя и съгласува с одитираните лица, за да предложат коригиращи мерки и крайни срокове и по този начин се финализира доклада. Окончателният одитен доклад се представя на управителния съвет за одобрение и след това се изпраща на одитираните.

2. Трябва ли да се страхуваме от одита?

Времето за одит е обикновено леко напрегнато и често изпълнено със смесени чувства и повишени емоции. Има много малко неща, които могат да преобърнат света на бизнеса до такава степен, както добрия стар одит. Но не такъв е случая. Бихме искали да ви дадем няколко полезни съвета как да „убием“ одитното „чудовище“, как трябва да се държим и да подкрепяме протичането на гладък одитен процес:

  1. Не забравяйте, че одиторите и вие, одитираните служители, работим за една и съща организация и имаме същата цел – по-добри бизнес резултати. Одитът не е предназначен да навреди на бизнеса ви или да ви обвинява лично, а да ви каже къде не се справяте добре и по този начин да ви защити от по-неприятни последствия, защото в крайна сметка всички ние имаме работни задължения и ако нещо не върви както трябва ние носим отговорността. Така, че ние сме играчи от едни и същ отбор.
  2. Съдействие и сътрудничество – своевременната ви реакция при изпращане на документи и отговаряне на запитванията ни помага да свършим работата си по-бързо и да не консумираме много от времето ви. Одитът оценява и зачита бизнес ангажиментите ви и вярваме, че това е взаимно разбиране.
  3. Бъдете проактивни – ако смятате, че нещо не е наред или просто се чувствате несигурни в това, което правите, но по някаква причина не ви е комфортно да споделите това с ръководителите си, не се колебайте да го обсъдите с нас и нека намерим причината и решението заедно. Одитът може да ви помогне да откриете необходимото основание, правило, процедура или кой би бил добър източник на съвет по отношение на вашия казус.

3. Какво да очакваме и какво трябва да направим след приключването му?

Вашите ангажименти и крайните срокове относно одитните препоръки в доклада се проследяват и периодично се изисква информация за напредъка и предприети действия по тях. В момента, в който вашите мерки са реализирани, моля, да ни информирате за това. Тук бихме искали да подчертаем, че сроковете за изпълнение са нещо, което решавате вие, но те трябва да бъдат напълно реалистични предвид приоритети, които имате по други задачи и в крайна сметка да бъдат изцяло спазени.

4. Кой одитира отдел Одит?

Ние също като вас сме обект на одити и ние също отговаряме на подобни въпроси като вас. Отделът за вътрешен одит е важен фактор допринасящ за ефективността на организационното управление, управлението на риска и процесите на вътрешен контрол, за което работата му трябва да е ефективна и резултатите от нея да се отчитат. Външния преглед на одитната функция следва да потвърждава качеството на работата ни и съответствието й с очакванията към одита. Ние сме одитирани от БНБ и задължителните финансови одитори и редовно работата ни се отчита и обсъжда на заседания на Одитния комитет на Банката, чийто членове са външни за банката. Те оценяват обхвата и качеството на функциите на вътрешния одит.

Ще се радваме да отговорим на всякакви въпроси от ваша страна, пишете ни ТУК 

IN FOCUS

В медиите: Андреас Даун е лидер на дигиталната трансформация на TBI Bank 

Продължаваме разговора  за нашата дигитална трансформация, който наскоро започнахме на страниците на бюлетина с нашия Главен директор "Информационни технологии", Андреас Даун. Този път разговорът се пренася в медийното пространство. Нашият ИТ експерт споделя пред медиите в България и в Румъния, как TBI Bank развива дигиталната си стратегия и формира култура на непрекъснати дигитални подобрения в прозрачна и регулирана среда.

"Клиентите искат да контролират финансовите си нужди по всяко време и на всяко устройство. Навлизането на big data променя и начина, по който разбираме и предсказваме тяхното поведение. Дигиталната трансформация ще помогне на TBI Bank да получи заслужено присъствие на устройствата на своите клиенти. Развълнуван съм от възможността да ръководя този процес", споделя Андреас Даун.

Избрахме за вас най-добрите публикации в  българските и румънски медии. За да прочетете статията на английски, моля посетете нашия уебсайт.

 

INSIDER

Конференция „Банковите услуги, част от едно свободно сърфиране в интернет” с гост-презентатор Валентин Гълъбов

Как дигитализацията трансформира традиционните финансови услуги коментираха водещи експерти от банковия и небанковия финансов сектор у нас по време на годишната конференция "Финансите в дигиталния свят", организирана от вестник „БАНКЕРЪ” на 2 октомври 2017г. Председателят на управителния съвет на TBI Bank Валентин Гълъбов бе сред гост-презентаторите и представи дейностите, които предприемаме за превръщането ни в дигитална банка от следващо поколение.

"Добрият мениджмънт не само отговаря на потребностите, но и създава нови. Дигитализацията ще промени финансовия живот на нашите потребители", заяви Гълъбов.

Той подчерта, че 40% от хората в Централна и Източна Европа нямат достъп до банково кредитиране, защото не отговарят на поставените условия. Според г-н Гълъбов те са остарели, както са остарели и банковите модели за управление на риска. "Банките се превръщат в дигитален кредитор", обясни той.

Според Гълъбов е необходим системен преход към дигитализацията на банковите и финансови услуги. Това налага трансформиране на всички системи вътре в една банка, както и промяна в начина на мислене. Според него, банковите системи трябва да отчетат факта, че бъдещето е човек с телефон в ръка. Затова следва да отговарят на потребността от добра връзка, удобен за управление модел, който да дава възможност за проследяване на статуса и движението по сметката.

Ние в TBI Bank  поставяме  дигитализацията  като основа на взаимоотношенията с  клиентите с разработването и имплементирането на бързи, опростени електронни финансови продукти и услуги с on-line достъп.

FOR YOU

Предизвикателство към вас: промяната става стъпка по стъпка!

Ако мислите, че нямате време да се качите или слезете по стълбите, помислете отново. Вашето здраве е ваш избор. Според нашето вътрешно проучване миналата седмица онези, които използват стълбите, всъщност спестяват време, в сравнение с тези, които се возят на асансьора - докато чакате асансьора, онези, които предпочитат стълбите, вече са стигнали където трябва.

Топ 5 извинения, които получихме от интервюирани от нас колеги - феновете на асансьора:

"Стълбите отнемат твърде дълго време" ... Постоянното чакане пред асансьора, спирането и тръгването му, стопява разликата във времето. Освен това така ще се налага да отделяте по-малко време за фитнес упражнения.
О, прекалено сме уморени” ... ще се изненадате как движението ще ви извади от сънливостта, предизвикана от седене. Малките изблици на физическа активност, които помагат на вашата циркулацията на кръвтта имат голяма полза за вашето здраве.
„Ще се изпотя” ... може, но ако нещата изчезнат от контрол, можете да спрете и да си починете. Най-малкото катерене на стълби е устойчиво на атмосферни влияния.
"Работя чак на 4-ти или 5-ти етаж" ... започнете по малко, приемете предизвикателството да стигнете до определен етаж и да се изкачите нагоре.
"Нося високи токчета" …катеренето по стълбите на високите токчета може да ви помогне да укрепите различни групи мускули. И ако ви етолкова трудно, винаги можете да помолите някой колега за допълнителна помощ.

10 причини всички да предпочетете стълбите:

Нямате нужда от специално оборудване.
Активното катерене на стълбища води до по-добра форма и по-висок аеробен капацитет.
Дори и два реда стълби на ден, могат да доведат до 400 грама загуба на тегло за една година.
Подобрява се количеството "добър холестерол" в кръвта.
Помога да постигнете и поддържате здравословно телесно тегло.
Помога да изградите и поддържате здрави кости, мускули и стави.
Катеренето само на осем стълби дневно намалява средния ранен смъртен риск с 33%.
Седем минути на ден изкачване по стълби в продължение на 10 години, може да намали наполовина риска от сърдечен удар
Увеличава усещането за щастие - тялото ви освобождава химически ендорфини, което ви кара да се чувствате щастливи и спокойни. Това не е само добро за здравето, но ще ви накара да се чувствате по-фокусирани и концентрирани в постигането на вашите цели.
„Това,че сме ОРАНЖЕВИ не ни спира да мислим в ЗЕЛЕНО” - асансьорът използва около 100 вата енергия за двупосочно пътуване на човек, за толкова работи настолен компютър и монитор в продължение на 30 минути. Чрез загърбването на асансьора ще спестите около 33 м2 CO2 на месец. Нашето проучване показа, че сме спестили до 15 минути на ден, като ползваме стълбите.

Приемете нашето предизвикателство – започнете да използвате стълби вместо асансьор. Не съществува асансьор към доброто здраве, затова нека ползваме стълбите. Нека да започнем промяната сега. Отправете предизвикателство към останалите в екипа ви, и ни споделете как се чувствате след промяната. Всякакви СНИМКИ от вас са добре дошли.

DID YOU KNOW?

Пътуването означава предизвикателство, приключение, перспектива, постижение

"Моето хоби и най-голяма страст са пътуванията. Открих тази моя страст отдавна защото ме обогатява и имам много причини да го правя" споделя Поля Статкова. "Пътуването разширява хоризонта на човек по отношение на различните култури. Всички предизвикателства и възможности, които пътуването открива пред мен ми помагат да откривам себе си по начин, който е възможен само докато си на път. Ако си отворен човек и имаш желание, пътуването те прави много по-завършена личност. То създава ценни познанства. Хората, които срещаш по време на път се превръщат в едни от най-ценните имена в списъка ни с контакти. Те стават нови места на картата, които да бъдат посетени и ти дават нов поглед, различен от този на приятелския ти кръг. Това те кара да виждаш различни нови гледни точки и но крайна сметка да разбереш,че хората са хора навсякъде по света. Пътуването разкрива неподозирани умения. И доказва, че мечтите се сбъдват – представяте си го, мечтаете да се случи. И познайте какво? Това е възможно...

Did You Know?

Пътуването означава предизвикателство, приключение, перспектива, постижение

"Моето хоби и най-голяма страст са пътуванията. Открих тази моя страст отдавна защото ме обогатява и имам много причини да го правя." споделя Поля Статкова. "Пътуването разширява хоризонта на човек по отношение на различните култури. Всички предизвикателства и възможности, които пътуването открива пред мен ми помагат да откривам себе си по начин, който е възможен само докато си на път. Ако си отворен човек и имаш желание, пътуването те прави много по-завършена личност. То създава ценни познанства. Хората, които срещаш по време на път се превръщат в едни от най-ценните имена в списъка ни с контакти. Те стават нови места на картата, които да бъдат посетени и ти дават нов поглед, различен от този на приятелския ти кръг. Това те кара да виждаш различни нови гледни точки и но крайна сметка да разбереш,че хората са хора навсякъде по света. Пътуването разкрива неподозирани умения. И доказва, че мечтите се сбъдват – представяте си го, мечтаете да се случи. И познайте какво? Това е възможно. Без значение дали е Коста Рика или съседното до вас село. Била съм на толкова много красиви места из Европа, круиз из островите, посетих езерата в Италия, пробвах и винен туризъм…  Пътуването също така ти дава интересни случки за разказване. Нека си признаем – даже и да не сте най-добрия разказвач, само при споменаването на “Когато бях в Монголия миналата година” веднага получавате внимание."

Просто го направете!

 

EAGER TO LEARN

Старлинг Банк с финтех платформа за търговия

Още едно потвърждение, че много скоро всички ние ще живеем в един свят с нов тип банкиране. Ние сме свикнали с време, в което съществуваха 3 вида банкови играчи. Големите банки (за които са типични международните клонове със собствени стратегии), местните банкови групи ( характеризиращи се основно с липса на реална стратегия и основно портфолио – свързаните с банката компании ) и нишови играчи ( специализирави в конкретен бизнес модел, каквито сме ние)л Сега имаме и нов вид играч, чийто модел е изцяло фокусиран към клиента – банки с финтех платформа за търговия. Научи повече ТУК 

QUOTE OF THE DAY

“Не одитирайте живота: покажете му себе си и вземете най-доброто от него” Реджина Брет

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете нашия следващ гост редактор, споделете вашия талант или хоби, или просто ни споделете какво мислите за TBI {Inside}.

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете нашия следващ гост редактор, споделете вашия талант или хоби, или просто ни споделете какво мислите за TBI {Inside}.