Изберете страница

Editorial

Уважаеми читатели,

В това издание на TBI {Inside} разговаряме с Нина Михайлова, Главен директор човешки ресурси, за въвеждането на нов компенсационен модел в Румъния – Next Gen Bonus.

Нашият Старши вицепрезидент „Финансиране” Лукас Турса и Гергана Димитрова – Ръководител „Финансови институции”, ще споделят с нас как TBI Bank беше представена на Форумa за Централна и Източна Европа, 2018г.

Ще ви разкажем какви стъпки сме предpриели, за да сведем до минимум ръчната работа на търговците ни екипи, и да спечелим бързина, която ни доближава още повече до големите играчи на Румънския пазар – прилагането на процес за кандидатстване за финансиране в кол центъра ни в Румъния.

Изтеглихте ли вече първия забавен пакет стикери Viber с мотото „Мечтай смело“, който дава възможност за нов тип предаване на съобщенията? Ако не, е време да го направите и да научите повече за него.

В кратък разговор с нашите служители по защита на данните – Александър Георгиев и Кармен Армеану, и ръководителя на проекта – Магдалена Батинкова, ще разберем повече за Регламента за защита на данните (GDPR), както и какво правим в TBI Bank, за да  се подготвим за него.

Ще се срещнем и с Константин Любенов – един от новите членове на нашия ИТ екип, който споделя пред медиите защо е решил да се върне в родината си  и какво го е вдъхновило и мотивира тук  в TBI Bank.

А за тези от вас, които обичат много да пътуват, предлагаме специална селекция от най-добрите приложения за дигитално грамотни пътешественици, които да използвате, докато се впускате в нови приключения.

Вашата подкрепа, препоръки за подобряване, принос и желание да научите повече и повече за това, което се случва в нашата организация, са добре дошли. Пишете ни, ние сме тук за вас!

Десислава Михова,
Мениджър вътрешни комуникации

Guest Editor’s Corner

Въвеждане на нов компенсационен модел

Днес разговаряме с Нина Михайлова – Главен директор човешки ресурси, за въвеждането на нов компенсационен модел в Румъния.

Нина, разкажи ни повече за тази концепция

Нашата организация преминава през дълбока промяна. Разработваме и прилагаме нов бизнес модел, въвеждаме нови технологии, разработваме нови процеси и правим нещата по различен начин. Високо ниво на ангажираност и отдаденост в работата е задължително условие за успех и постигане на амбициозната ни цел като компания. И всеки един служител има роля в този процес на дълбока трансформация. Всеки индивидуален принос трябва да бъде оценен, както и допълнителните усилия, които хората полагат. Много е важно КАКВО постигаме, но също така е изключително важно и по какъв начин – КАК постигаме целите си. Ценностите, които сме приели като организация подпомагат тази промяна. А те са   Последователни иновации,Растеж, Внимание към клиента и Работа в екип.

Специфични поведения в ежедневието ни илюстрират дали ние живеем с тези ценности и това е в основата на философията на новия компенсационен модел – както казах, важно е какво правим, какви действия предприемаме, какви резултати постигаме, за да постигне нашата визия за да станем дигитална банка от следващо поколение, но също така е важно по какъв начин – КАК правим всичко това.

Какво казват нашите ценности

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

НИЕ СЕ ПРОМЕНЯМЕ

Става въпрос за това, да сме отворени към нови и различни начини за правене на нещата.
За търсене на възможности за непрекъснато подобряване на начина, по който работим – дори и малката промяна е важна.
За създаване на среда, в която се насърчават идеите и се проучват възможностите.
Не става въпрос само за промяна заради самата промяна.

ВНИМАНИЕ КЪМ КЛИЕНТА

ПОСТАВЯМЕ КЛИЕНТА В ЦЕНТЪРА НА ВСИЧКИ НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Това е нагласата да се идентифицираме и свързваме с нашите клиенти – вътрешни и / или външни.
Разбирането на нуждите и целите на клиентите.
Поставянето на тяхно място и да работим заедно, за постигнане на резултати, които са от полза и за двете страни.

РАСТЕЖ

ПОСТИГАМЕ РЕЗУЛТАТИ

Поемането на инициатива и лична отговорност.
Вяра в целите, насоченост към решения и ориентираност към постижения.
Стремеж да надхвърлиш възможностите си.
Пълна ангажираност.

ЕКИПНОСТ

РАБОТИМ КАТО ЕДИН ЕКИП

Да си сътрудничим на всички нива в намирането на подход за работа и ангажираност с останалите колеги в организацията.
Използване на уменията, знанията и опитът ни за постигане на общите цели.
Избягване на ненужна бюрокрация или закъснения

Това стои в основата на нововъведения компенсационен модел – фокусиране върху поведенческата промяна, която покрепя формирането на новата вътрешно-организационна култура. Така нареченият NextGen бонус (7% върху договорената брутна месечна заплата) ще измерва именно елемента „КАК“ (по какъв начин) постигаме нашите резултати в работата.

Фискалните промени в Румъния, довели до намаляване на нетната заплата на служителите спрямо предходната година, се явиха неочаквано, те и все още не са потвърдени от Парламента. Но ние трябваше да реагираме много бързо, защото като един загрижен работодателя искахме да сме сигурни, че служителите ни ще запазят нетния си доход. Създадохме така наречения Care бонус (12% върху договорената брутна месечна заплата). Този бонус се прилага на месечна база.

Сега бих искала да отделя повече внимание на NextGen бонус. Той се въвежда с оценка на изпълнението по конкретни критерии, разработени на базата на нашите ценности, конкретни поведения, които се очакват от всеки един от нас в подкрепа на голямата промяна, през която минаваме. NextGen концепцията ще се развива в бъдеще и все повече ще навлиза в  различни системи за възнаграждение в организацията.

Какви са тези специфични поведения?

Те са извлечени от основните ценности на организацията ни. Става въпрос за това КАК (по какъв начин) изпълняваме ежедневните си дейности и задачи, когато сме водени от стремежа за Постоянни иновации, Растеж, Внимание към клиента и Работа в екип. Ето и какво стои зад тях:

НИЕ СЕ ПРОМЕНЯМЕ
Служител, който:
Креативно предизвиква статуквото, за да намери нови начини за работа.
Търси възможности, които възникват по време на промяната.
С готовност се адаптира към нова среда, работни места, технологии и процеси.

ПОСТАВЯМЕ КЛИЕНТА В ЦЕНТЪРА НА ВСИЧКИ НАШИ ДЕЙСТВИЯ
Служител, който:
Активно работи, за да придобие истинско разбиране за гледната точка на клиента.
Стреми се да изгради взаимноизгодни решения и партньорства.
Активно търси обратна връзка от клиентите, за да идентифицира възможностите за подобрение и да придобие представа за основните нужди.

ПОСТИГАМЕ РЕЗУЛТАТИ
Служител, който:
Си задава амбициозни, осезаеми и измерими цели.
Поема лична отговорност за постигането на резултати.
Преразглежда и оценява напредъка си в съответствие с съгласуваните цели, срокове и бюджети.

РАБОТИМ КАТО ЕДИН ЕКИП
Служител, който:
Споделя открито съответната информация и търси/намира подходящ принос от останалите колеги извън прекия си екип.
Развива и поддържа ефективни вътрешно организационни взаимоотношения и партньорства.
Откликва положително и конструктивно на искания за подкрепа, идващи от цялата организация.

Всеки мениджър ще бъде ангажиран да оцени членовете на екипа си по тези специфични поведения. Колкото повече развиваме модела, толкова повече положителни и отрицателни примери ще имаме, за да бъде разбираема за всички още по-добре концепцията на NextGen бонуса и да направим процеса на оценяване по-лесен и прозрачен. Разбираме, че това е голямо предизвикателство за мениджърите, но също е и добър инструмент в ръцете им за  подравняване на екипите, насърчаване на ангажираността към постигане на общата ни цел.

Мениджърите са упълномощени и разполагат с инструмент, който е и средство за развитие – дава им възможност да продължат да работят с екипите си за подобряване на инициативността, производителността, взаимната подкрепа и сътрудничество в организацията. Задача на мениджърите е да „събират“ обратна връзка от всички – останалите мениджъри, другите отдели, с които съответният член на екипа им работи, и допълвайки преките си наблюдения по време на работата, да оцени поведението на служителя.

През първото тримесечие на 2018 г. процесът на оценяване ще бъде „упражнение на хартия“, но вече започнахме да работим по разработване на онлайн платформа в подкрепа на процеса и за улесняване на мениджърите, особено на тези с големи екипи.

Новият компенсационен модел беше комуникиран на мениджърите в Румъния и чрез тях на служителите в края на декември / началото на януари. Също така няколко семинара и специална по-нататъшна комуникация следват скоро – с повече документи и обяснения.

Care bonus e вече част от заплащането на служителите в Румъния от януари 2018. Натрупаният за  първото тримесечие Next Gen Bonus (3 x до 7%) ще бъде изплатен с мартенските заплати, след приключване на оценките.

Какво ще кажете за обратната връзка към служителите?
Служителите имат нужда от това и искат да знаят как се справят. Ефективните мениджъри работят усилено, за да овладеят изкуството и процеса на провеждане на разговори за даване на обратна връзка и да могат да предложат смислено поощрение. Целта на обратната връзка е да се насърчава положителното поведение, което допринася за ефективността и да се елиминира негативното поведение, което отнема от нея. Предоставянето на обратна връзка е една от най-важните задачи в работата на мениджъра и най-добре е това да бъде непрекъснат процес на дневна база, а не веднъж или два пъти през годината. Всички ние имаме „сляпо петно“ и мениджър, който се фокусира върху развитието на служителите си, може да помогне за идентифицирането на необходимите подобрения и да ги посъветва как да се усъвършенстват.

Как смятате да приложите новия компенсационен модел?
На 6 февруари в Румъния беше организиран специален семинар за определени пряко ангажирани мениджъри, които приемат промяната със страст. Те ще спомогнат за по-нататъшното разработване на модела в повече детайли и ще подкрепят бъдещото му прилагане, в подкрепата на новата култура. Що се отнася до мениджърите, намиращи се в България с екипи в Румъния, ще проведем подобен семинар и в София.

Някакви други новини?
Да, в момента проучваме пазара, за да въведем допълнителна медицинска грижа за колегите в Румъния. Това вече съществува за българските служители. Бихме искали да съгласуваме придобивките в двете страни и стъпка по стъпка да разработим нашата социална политика. Но това отнема време, а също така и бюджет. Скоро ще ви информираме повече за тази инициатива.

Предизвикателството е за всички ни, всеки принос има значение!
Всички ние трябва да прегърнем промяната, през която минаваме, за да се случват нещата.

Нина Михайлова
Главен директор човешки ресурси

TOP FLOOR

Форумът за Централна и Източна Европа, 2018:

TBI Bank, представена от нашия Старши вицепрезидент „Финансиране” Лукас Турса и Гергана Димитрова – Ръководител „Финансови институции”

На 16 и 17 януари 2018 г. Виена посрещна над 1200 делегати за 23-ия форум на Централна и Източна Европа. Конференцията имаше за цел да проучи перспективите за капиталовите пазари в Централна и Източна Европа за следващата година и да оцени въздействието на политическата нестабилност в Европа и геополитическия риск в световен мащаб върху икономиките в региона. Днес ще си поговорим с Лукас и Гергана, които се възползваха от тази чудесна възможност да представят на Банката и да споделят с нас някои интересни факти.

Гери и Лукас, кажете ни малко повече за форума?

Форумът Euromоney във Виена е като форума Давос за банки и финансови институции в Централна (включително Балканите) и Източна Европа. Имаше финансови министри, банкери, мениджъри на фондове и т.н., които обсъждаха планове за новата година, възможностите за инвестиции и други области на взаимно сътрудничество. Интересното е, че всичко се случва в сравнително малкото фоайе на хотел „Хилтън“, където се провежда конференцията – хората се движат от маса на маса, атмосферата е много неформална и приятелска. Всъщност най-голямото предизвикателство е да се намери свободна маса за среща. На моменти напомня на морските курорти, когато туристи се опитват да си резервират шезлонг на басейна сутрин.

Бихте ли разкрили повече за самата програма?
Имахме наистина интензивна програма с повече от 30 срещи. Ето защо по време на форума успяхме да присъстваме само на панела с 6те министри на финансите на Армения, Грузия, Хърватия, Литва, Македония и Сърбия. Освен това имахме шанс да говорим накратко с министрите на финансите на Литва и Грузия за развитието на финтек индустрията в техните страни (Литва отваря първия технологичен център Blockchain в Европа и e поканила Revolut- Великобритания да кандидатства за банков лиценз), разбира се, без да забравяме да им споменем за нашата „дигитална банка от следващо поколение“!
Основният ни фокус обаче бяха срещите ни с водещи западноевропейски, скандинавски и румънски банки, за да представим нашата банка и да обсъдим възможни бизнес възможности.

С кого се срещнахте?
Някои от хората, с които се срещнахме включваха висши ръководители на Morgan Stanley, Citi, Intesa Sanpaolo, RZB, Erste, Danske, Deutsche bank и др. Най-интересните дискусии обаче бяха тези с нашите съседи – румънските банки. Топ мениджърите на Banca Comerciala Romana (Ерсте група), Banca Transilvania, Eximbank и др. споделиха своите виждания за развитието на румънската икономика (включително заместник-председателя на NBR – Banca Naţională a României) и възможното ни бизнес сътрудничество.

Каква е вашата оценка от участието във форума?
Това не беше конференция тип Fintech – форум, изпълнен със стартиращи и конкурентни банки. Там присъстваха традиционни банки с консервативни възгледи и забавени решения. Вероятно бяхме една от най-малките и по-малко известни банки, представени на форума. В такива случаи просто трябва да почукаш много пъти, за да се отвори вратата през теб. Току-що започнахме процеса и първата обратна връзка, която получихме, е положителна и окуражаваща – хората харесаха нашата история и посока, в която се движим, видяха конкурентните ни предимства в това, че сме съсредоточени и силно ориентирани към бизнеса, с ясна организационна структура и процеси за бързо вземане на решения, както и голям професионален екип. Така че – на прав път сме и трябва да следваме тази посока, да продължим да градим върху това, което вече сме започнали.

INSIDER

Процесът по кандидатстване за финансиране в нашият кол център в Румъния

В последните дни на 2017 година, нашите колеги упорито работиха, въпреки празничното настроение, за да минимизират „ръчната работа” на търговските екипи и по този начин спечелиха бързина, което ни доближава още повече до големите играчи на Румънския пазар. Новия процес по кандидатстване, по телефон е вече в сила от януари 2018. Състои се в следните стъпки:

 1. Специалист Кол Центъра извършва изходящо обаждане към потенциален клиент

 

 

2. При съгласие от страна на клиента, служителят въвежда заявка за финансиране, в информационната система

 

 

 

3. При одобрение, клиентът посещава клон на Банката и подписва договор

 

 

 

4. Клиентът усвоява сумата в клон и резултата е – успешна сделка и щастлив клиент

Какви са предимствата на този процес?

Уеб достъп до заявките

Без допълнителни ресурси, без излишни екрани и други елементи! Колегите имат достъп до всичко необходимо, единствено чрез уеб браузър, а всички стъпки и действия са лесни за служителите, бързи и логичи. Нашата цел – да направим „един екран” за всички заявки!

 

Новото „умно” приложение за съществуващи клиенти

Тази функция е изключително важна, при извършване на „студени” обаждания към съществуващи клиенти, за предлагане на допълнителен продукт. При въвеждане на ЕГН на клиента, всички необходими данни се попълват автоматично. Специалист Кол Център следва единствено да сравни попълнените данни, с клиента и разбира се – да избере продукт.

 

Бързо одобрение – още по време на разговор

Системата Bankly изчислява максималната сума, която може да бъде отпусната на клиента!

 

 

Най-лесното приложение за служителите на клоновата мрежа

Служител на Кол Центъра създава заявката за финансиране, а работата на фронт мениджъра е единствено да разпечата договора!

 

Най-удобният инструмент за намиране на най-близкия клон

В Bankly е създаден механизъм за предлагане на най-близките клонове до клиента в зависимост от неговия адрес.

 

Кратък списък с необходимата информация за попълване на искане за кредит, по телефон

Част от данните, са достъпни и за фронт мениджъра(например: банковата сметка). В допълнение, фронт мениджъра може да коригира всички полета в заявката за финансиране, в случай на допусната техническа или служителска грешка.

 

 

Проследимост и прозрачност в процеса.

Специалист Кол Център има възможност да следи процеса по одобрение на заявката.

DID YOU KNOW?

Вече сме и във Viber! Новини от нашия екип Кредитиране и дистрибуция!

Нашия екип Кредитиране и дистрибуция наскоро  пусна публичен Viber чат канал с функция за онлайн заявка за кредитиране. Чрез този нов канал за продажби, ние целим да поддържаме конкурентните си пазарни позиции и да увеличим обема на продажбите с идеята за по-добра свързаност, бърза и удобна интеракция. Нашите клиенти вече могат да кандидатстват за потребителско кредитиране и през новия публичен Viber чат канал на банката.

Сред основните функционалности на автоматизирания чатбот канал са онлайн заявката за потребителско кредитиране и възможността за получаване на актуална информация. За още по-голямо улеснение, към менюто е добавен и бутон „Заяви обаждане от консултант“, чрез който клиентите ни могат да поискат оператор да се свърже директно с тях. С помощта на чатбота  с лекота ще могат да открият точната локация на най-близкия до тях офис на TBI Bank,ще намерят активни връзки към различни банкови услуги, текущи кампании и онлайн банкиране.

Като иновативна компания с фокус върху развитието на дигитални услуги, ние непрекъснато търсим нови начини за взаимодействие със клиентите с цел да предоставяме полезна и разнообразна информация.

Забавният пакет от 20  Viber стикера под мотото „Мечтай смело” дава възможност за нов тип предаване на съобщенията. Цветните анимационни сюжети, с персонажите на момче и момиче, поставят темата за човешките взаимоотношения в различни житейски ситуации – на път, в градския трафик, по време на ски ваканция и т.н. В тях всеки може да разпознае ежедневието си, да сподели емоциите и преживяванията си с приятели, колеги и познати по забавен и различен начин.

“24 часа след като пуснахме официално проекта, имахме 17 000 последователи” споделя Кристина Петкова, Ръководител на проекта. “Към днешна дата, последователите ни във viber са повече от 90 000”.

Успяхте ли вече да свалите пакетът стикери „Мечтай смело”?  Каним ви да го направите сега ТУК. Следвайте ни във Viber, Facebook и LinkedIn, за да научите повече.

EAGER TO LEARN

Готови ли или не, GDPR идва!

В кратък разговор с нашите служители по защита на данните – Александър Георгиев и Кармен Армеану, и ръководителят на проекта – Магдалена Батинкова, ще разберем повече за Регламента за защита на данните (GDPR), както и какво правим в TBI Bank, за да  се подготовим за него.

– Колеги, разкажете ни малко повече какво е GDPR?
GDPR е нов европейски регламент, който предвижда изисквания за защита на личните данни. Регламентът ще влезе в сила от 25 май 2018 г. във всички държави от ЕС и ще стане задължителен за всички администратори на лични данни и за останалите субекти, обработващи лични данни в рамките на ЕС. Целта му е да обедини регулаторните практики във всички държави от ЕС относно защитата на личните данни и размерите на санкциите, налагани за допуснати нарушения на този режим. Максималният размер на налаганата имуществена санкция е определен на 20 милиона евро или 4% от общия световен годишен оборот на финансовата група на нарушителя за предходната година.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за групата на 4finance и за нас в TBI Bank, защото сме администратор на лични данни и при извършване на основната си дейност събираме и обработваме лични данни на нашите клиенти, служители и доставчици на услуги.

– Какви основни правила трябва да спазваме във връзка с новия режим?
TBI Bank като част от 4finance стриктно следва да спазва следните установени на групово ниво правила:
Правило 1: Ние сме прозрачни във всички действия, свързани с обработката на лични данни и информация, и никога не ги използваме за цели, различни от тези, за които са  били получени.
Правило 2: Ние съхраняваме единствено информацията, от която имаме нужда и само за времето, докато действително я използваме
Правило 3: Ние винаги зачитаме правото на неприкосновеност на личния живот на нашите клиенти.

Правило 4: Ние винаги спазваме изискванията за сигурност при обработката на лични данни и информация
Правило 5: Ние извършваме трансфер на лични данни и информация към трети страни единствено след като по надлежен ред бъде установено, че те прилагат всички необходими мерки за защита на личните данни

– Как Банката се подготвя за прилагане на новия GDPR?
Ние определихме като приоритет въвеждането на GDPR на групово ниво и представяме на всички служители необходимата информация за новите изисквания, които трябва да станат част от нашата ежедневна работа.В рамките на подготовката за новия регламент се стремим да повишаваме осведомеността на служителите чрез статии като тази, за да получим съдействие за изпълнение на проекта по въвеждане на промени във всички ключови дейности на Банката, свързани  с обработка на лични данни, посредством:
∙ актуализиране на политиките за защита на личните данни
∙ автоматизация на процесите за обработка на права на субекти на данни
∙ създаване на регистри и идентифициране на потоците от данни
∙ насоки и обучение за всички служители през месец април
∙ оценка на въздействието, контрол и мониторинг на процесите
∙ актуализиране на изискванията за защита на личните данни в сключваните договори между Банката и трети страни, включително и тези, в които се предвижда трансфер на лични данни.

Проектът увеличава ролята на всяко отделно звено в компанията във връзка с прилагане на режима защита на личните данни, както и предвижда назначаването на специални служители по защита на личните данни за България и Румъния, които да осъществяват контролни функции и да поддържат контакт с националните регулаторни органи. За повече информация за режима за защита на личните данни може да посетите нашия интранет и да се запознаете с новата Политика за защита на личните данни на TBI – BG & RO. Също така, можете при възникнали въпроси да се свържете с ръководителя на проекта – Маги, както и с нашите колеги по защита на данните – Алекс и Кармен, ТУК.

MEET & GREET

‘‘Причината, поради която се върнах в моята страна” с Константин Любенов

Нашият ИТ колега Константин Любенов споделя пред медиите какво го е накарало да се завърне в България и как се е присъединил към нашият страхотен екип. Завършвайки London Metropolitan University и прекарвайки 2 години във Флорида, САЩ, Косьо в момента е на позицията Старши бизнес анализатор в нашия ИГТ отдел.

„Това, което най-силно ме привлече след като бях проактивно потърсен от екип Подбор в Банката, е възможността да работя с германския ни IT експерт Аднреас Даун по проекти, свързани с дигитална трансформация на TBI Bank.” Попитан от какво кредо се ръководи в работата си, Константин казва  “Постоянство, много труд и точен анализ.” – това е което определя неговите работни дни, които описва като “Доста приятни и динамични, минаващи неусетно.”

Браво, Косьо! Много се радваме, че си направил своя избор и се присъедини към нашият пъстър екип. Цялото интервю с Константин можете да прочетете ТУК.

FOR YOU

Дигитално грамотен пътешественик ли си?

Страстен пътешественик ли си? Никой не се нуждае от смартфон, пълен с най-невероятни приложения. Предлагаме ви специална селекция от най-добрите приложения за дигитално грамотни пътешественици, какъвто може си или би искал да станеш. Следващия път, когато приятел или колега те хване натясно с въпроса „О, не си ли използвал…?“, ще бъдеш готов с отговора. Благодарение на Николета Павел, нашият PR специалист в Румъния.

Write us back

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете нашия следващ гост-редактор, споделете с нас какви са най-забележителните места и традиции във вашия регион, какви са вашите таланти и хобита, и какво очаквате от нас.

Write us back

Пишете ни на tbi.inside@tbibank.bg и станете нашия следващ гост-редактор, споделете с нас какви са най-забележителните места и традиции във вашия регион, какви са вашите таланти и хобита, и какво очаквате от нас.